Ede investeert in veilig en snel fietsen

Ede investeert in veilig en snel fietsen

10 maart 2016

Gemeente Ede wil voor 2017 en 2018 bijna 7 miljoen euro investeren in voorzieningen en projecten voor fietsers.

Snelfietsroutes van Ede naar Veenendaal en Wageningen, betere stallingen bij het station, in het centrum en bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. Maar ook veiligere routes in Ede-stad en naar de buitendorpen. Het college van B&W wil voor 2017 en 2018 bijna 7 miljoen euro investeren in voorzieningen en projecten voor fietsers. Dat staat in het nieuwe Fietsplan ‘van peloton naar kopgroep’ dat het college van B&W heeft vastgesteld op 8 maart. Wethouder Leon Meijer: “Het college wil werken aan meer verkeersveiligheid en een krachtig woon- en vestigingsklimaat. Met dit Fietsplan wordt Ede een echte fietsstad.”

De gemeenteraad bespreekt het fietsplan op 17 maart en moet nog instemmen met de ambities en het investeringsscenario. Wanneer de raad instemt, wordt de komende jaren gewerkt aan bredere fietspaden in het buitengebied, veiligere fietspaden en fietsstroken op de Verlengde Maanderweg, Hakselseweg, Stationsweg en Arnhemseweg. Ook wordt het kruispunt Stationsweg/Telefoonweg aangepakt net als de routes naar de fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Kerkweg.

Uitgangspunten

Het Fietsplan zet in op de drie focuspunten van Ede: groen, gezond en actief. Groen, vanwege de bijdrage die fietsers leveren aan duurzame mobiliteit: met een goed fietsnetwerk en fietspromotie kunnen meer mensen worden verleid om de fiets te pakken. Gezond, omdat de fiets overgewicht en andere gezondheidsklachten kan tegengaan. Ede zet daarbij in op sportcoaches en fietsambassadeurs om fietsen vanzelfsprekender te maken. Actief, zodat in het prachtige buitengebied meer kansen worden geboden voor recreatie per (e-)fiets, wielrenfiets en MTB. Een belangrijk doel is om recreatieve fietsroutes al in de woongebieden te laten starten.

Veiligheid randvoorwaarde

In het fietsplan wordt verkeersveiligheid als een absolute randvoorwaarde benoemd. De komende jaren is er specifiek aandacht voor de fietsroutes naar de scholen en de Kenniscampus Ede. Ook worden obstakels op en langs fietspaden beter geaccentueerd of weggehaald. Ede blijft zich samen met partners inzetten voor fietseducatie.

Gesprekken met bewoners

Met bewoners, de Fietsersbond, rijwielhandelaren en ondernemersverenigingen is gesproken over de maatregelen die nodig zijn in Ede-stad, de buitendorpen en het buitengebied. Zij droegen tientallen locaties aan waar fietsverbeteringen mogelijk zijn. Wethouder Leon Meijer: “Deze waardevolle bijdrage heeft een stevige plek in het nieuwe Fietsplan gekregen. Al deze fietskennis is voor ons als gemeente heel belangrijk!”

Fietsstad

In 2015 sprak de gemeenteraad van Ede uit dat Ede Fietsstad 2018 moet worden. Het nieuwe fietsplan, met het voorgestelde investeringsscenario, zorgt voor een grote verbetering in de huidige situatie. Met het Fietsplan is de ambitie om fietsstad te worden in zicht.