De gemeente gaat een fietspad aanleggen dat de wijken Kernhem, Veldhuizen en Peppelensteeg verbindt met de Frankeneng en de Rietkampen. Het fietspad bij de Geleenhof (verbinding met Veldhuizen en Kernhem) is inmiddels aangelegd. Het project is samen met een werkgroep van bewoners opgepakt.

Brede fietspaden

In het ontwerp wordt de fietsroute via Lagewoud (Kernhem) verbonden met enkele bestaande straten en paden in Veldhuizen. Zo ontstaat een betere verbinding met de Koekelse Boslaan en Langekampweg (Peppelensteeg). Hierdoor moeten enkele bestaande fietspaden verbreed worden om het comfort en de veiligheid te vergroten. Op de special projectpagina leest u meer over de route en de planning.