Minder hobbels, bobbels en obstakels

Minder hobbels, bobbels en obstakels

15 februari 2018

We willen dat u zo veilig en prettig mogelijk door onze gemeente kan fietsen. Daarom verbeteren we de fietsroutes.

Scholieren, wielrenners, recreatieve fietsers. In Ede wordt er heel wat gefietst. We willen dat u zo veilig en prettig mogelijk door onze gemeente kan fietsen. Daarom werken we de komende tijd aan het verbeteren van de fietsroutes.

Om de gemeente Ede fietsvriendelijk te maken, moeten we eerst weten waar fietsers problemen ervaren. Dat brachten we samen met de Fietsersbond Ede in beeld. Een maand lang fietsten zij door de hele gemeente. Stond er een paaltje in de weg? Was er weinig ruimte op het fietspad? Ze gaven het allemaal aan ons door. In totaal leverde dat 600 verbeterpunten op.

Aan de slag

Met die verbeterpunten gaan we nu aan de slag. Natuurlijk kunnen we niet alles tegelijk doen. Daarom richten we ons eerst op de hoofdfietsroutes. In de eerste ronde pakken we 85 plekken aan in de gemeente Ede. Leo Langeveld van de Fietsersbond Ede juicht dat toe: “Het is mooi dat de fietser gewaardeerd wordt in Ede. Het is belangrijk dat voorzieningen zoals fietspaden veilig zijn. Zo stappen steeds meer mensen op de fiets.”

Hobbels en bobbels

We werken onder andere aan het verbeteren van het wegdek. Zo zorgen we voor betere overgangen van fietspaden naar andere wegen. En op een heel aantal plekken halen we kuilen en gaten uit de weg. Dat doen we door opnieuw te asfalteren. Langeveld is daar blij mee. “Fietsers hoeven dan niet meer uit te wijken voor de kuilen. Het is veel veiliger als ze het volledige fietspad kunnen gebruiken.”

Bermen weghalen

Soms groeien bermen over het fietspad heen. Ook daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Zo halen we bijvoorbeeld aan de Frankeneng bijna een meter berm van het fietspad af. Zo is er weer meer ruimte voor u als fietser.

Veilig en met plezier fietsen

Met al deze aanpassingen hopen we een gemeente te worden waar u veilig en met plezier fietst.