Proef stoplichten Bennekom afgerond, resultaten bekend

Proef stoplichten Bennekom afgerond, resultaten bekend

11 juni 2020

De proef met het uitschakelen van de stoplichten is afgerond. De resultaten zijn bekend.

De gemeente Ede deed van 2 tot en met 29 maart 2020 een proef met het uitschakelen van de verkeerslichten op kruising Edeseweg-Molenstraat-Strooijweg. Het doel van de proef was om inzicht te krijgen in het functioneren van het kruispunt wanneer de lichten overdag uitstaan. ’s Avonds staan de stoplichten al standaard uit. Dit inzicht is waardevol bij een nieuw kruispuntontwerp. Berekeningen en ervaringen op andere plekken in het land hebben laten zien dat dit goed is voor de doorstroming en leefbaarheid. Fietsers en overig verkeer hoeven immers niet meer altijd te stoppen.

Coronavirus
Door de maatregelen rond het coronavirus is de proef anders verlopen dan gepland. In de eerste week en tweede week van de proef hebben we de verkeerssituatie onder normale omstandigheden kunnen onderzoeken. Vanaf maandag 16 maart zijn scholen gesloten en werd Nederland opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit was te merken in de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakte van de kruising: dat is met zeker de helft afgenomen. De proef is daarom niet meer representatief na 15 maart.

Voldoende informatie
De eerste week van het uitschakelen heeft gelukkig voldoende informatie opgeleverd. Hoewel de gewennningsperiode van twee weken nog niet was doorlopen, hebben we met behulp van camerabeelden toch zicht op de doorstroming van verkeer zonder verkeerslichten. Ook is in beeld gebracht waar de aandachtspunten liggen bij een ander, veilig kruispuntontwerp. De vele reacties maakten dit ook duidelijk.

Resultaten proef
Een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau heeft de camerabeelden geanalyseerd. De camerabeelden zijn aangevuld met de meetgegevens, waarnemingen ter plaatse en reacties die we van bewoners kregen. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

  • De doorstroming van het kruispunt zonder verkeerslichten is uitstekend.
  • Heel soms zijn er korte wachtrijen.
  • Nood- en hulpdiensten kennen geen hinder.
  • Bewoners kunnen bij uitritten vlot in- of uitvoegen.
  • Busdiensten hebben een beetje vertraging vanuit de Molenstraat.
  • De doorstroming is goed. Daardoor zijn er weinig problemen met de verkeersveiligheid.

Wel is er een aantal aandachtspunten:

  • Voertuigen blokkeren vaak de fietsoversteken, vooral door slecht zicht en beperkte ruimte.
  • De snelheid van het autoverkeer vanaf de Edeseweg is regelmatig te hoog.
  • Schoolverkeer en fietsers hebben moeite met de oversteek tussen de Molenstraat en Strooijweg. Dit probleem leefde sterk bij de proef.

Vervolg
Het kruispunt functioneert goed zonder verkeerslichten. We werken daarom verder aan een aangepast kruispunt zonder verkeerslichten. Op dat kruisput heeft de doorfietsroute Ede-Wageningen voorrang. Daarbij houden we rekening met de genoemde aandachtspunten, zodat de verkeersveiligheid ook optimaal wordt. Op dit moment denken wij aan een fietsrotonde als oplossing.