Slim fietspad blijft warm!

Slim fietspad blijft warm!

13 augustus 2016

Het eerste ‘slimme’ fietspad van Nederland op de Bovenbuurtweg in Ede gaat maandag 5 september open.

Het eerste ‘slimme’ fietspad van Nederland op de Bovenbuurtweg in Ede gaat maandag 5 september open. Dit fietspad, van de rotonde op de Tooroplaan tot aan de Reehorsterweg, reageert op kou en houdt zichzelf op temperatuur. Fietsers blijven bij sneeuw of vorst veilig rijden omdat de gladheid verdwijnt. Strooien is overbodig, wat weer goed is voor het milieu.

De winter is nog ver weg, toch gaat het fietspad nu al open. Het is dan ook een proef om te onderzoeken of dit voor meerdere fietspaden mogelijk is. De resultaten in de komende winter zijn daarvoor bepalend.

De warmte voor het fietspad komt van het ondergrondse groene warmtenet, dat in een groot deel van Ede is aangelegd. Daarbij stookt Warmtebedrijf Ede hout uit eigen bossen en tuinen. De warmte gaat via leidingen naar woningen en bedrijfspanden. Het fietspad gebruikt de omgevingswarmte van de leidingen. Zo wordt het warmtenet volledig benut.

Wethouder Leon Meijer: “Met dit fietspad combineren we zaken die met duurzaamheid te maken hebben. We gebruiken het warmtenet én zorgen dat je kunt blijven fietsen, ook al is het glad. En dat we daarmee minder zout hoeven te strooien is ook mooi, zeker voor het milieu.”

Studenten ICT van ROC A12 leveren een actieve bijdrage om het fietspad verder te verbeteren. Zij ontvangen van Meteo Group in Wageningen gegevens. Zij onderzoeken hiermee de meest efficiënte afstelling om het fietspad opgewarmd te houden. Easypath, die dit systeem ontwerpt, Warmtebedrijf Ede en Meteo Group Wageningen ondersteunen de studenten.  En werken zo samen aan deze innovatieve techniek. Het Knooppunt Techniek vormt de schakel tussen deze partijen. Het fietspad is mede door de provincie Gelderland gefinancierd.