Aanrijdroutes SOMA-tunnel

Infraproject

Aanrijdroutes SOMA-tunnel

In 2016 is de nieuwe fietstunnel onder het spoor ter hoogte van het oude SOMA-terrein geopend. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de routes naar de fietstunnel beter aan te geven en waar nodig plaatselijk aan te passen.

Planning

2019

In 2016 is de nieuwe fietstunnel onder het spoor ter hoogte van het oude SOMA-terrein geopend. De fietstunnel is aangelegd vooruitlopend op de toekomstige sluiting van de spoorwegovergang aan de Kerkweg. De Somatunnel biedt voetgangers en fietsers een comfortabele, veilige en non-stop verbinding onder het spoor door.

Verbeteren van de vindbaarheid
De vindbaarheid van de Somatunnel, met name vanuit de zuidkant, is voor verbetering vatbaar. Een goede route door de Uitvinderswijk ontbreekt op dit moment. In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om deze routes beter aan te geven en waar nodig plaatselijk aan te passen.

De uitkomst is een tweetal routes vanuit het zuiden:

  • Aansluitend op de vrijliggende fietsroute door de Maandereng
  • Aansluitend op de Galvanistraat, richting de Frankeneng en Rietkampen

Een deel van deze routes wordt heringericht, en een deel wordt bewegwijzerd. Omwonenden worden hierover nader geïnformeerd. Aan de noordkant van de Somatunnel wordt een goede aansluiting gerealiseerd over het SOMA-terrein richting de Klaphekweg en de Verlengde Maanderweg.

Tips, ideeën of opmerkingen
Heeft u tips, ideeën of opmerkingen over de Aanrijdroutes SOMA fietstunnel? Laat het ons weten via het contactformulier. Zet daarbij in het onderwerp ‘Aanrijdroutes SOMA’.