De Arnhemseweg wordt ingericht naar een 50 km-weg, omdat de huidige inrichting niet voldoet aan de landelijke richtlijnen. Tegelijkertijd wordt het riool deels vervangen en worden er warmteleidingen ingelegd. De Arnhemseweg moet een herkenbaar onderdeel worden van het hoofdfietsnetwerk. De regionale fietsroute tussen Ede-centrum, Veluwe en Arnhem wordt hiermee versterkt. De school-thuisroutes en woon-werkroutes worden hierdoor ook veiliger en aantrekkelijker.

Door de toegepaste landelijke richtlijnen en de belangrijke fietsfunctie van de weg, krijgen fietsers en auto’s straks voorrang op de zijwegen. Het uitgangspunt is dat de plateaus verwijderd worden. Het wegprofiel krijgt een rustigere uitstraling met een fietsvriendelijk profiel. De fietsstroken worden verbreed naar 2 meter en in rood uitgevoerd. De rijbaan wordt daardoor aanzienlijk smaller. Parkeren op de rijbaan kan niet meer. Hiervoor zijn de zijstraten, parkeerplaatsen en oude bushavens die behouden blijven aangewezen.