De Arnhemseweg wordt ingericht naar een 50 km-weg, omdat de huidige inrichting niet voldoet aan de landelijke richtlijnen. Tegelijkertijd wordt het riool deels vervangen en worden er warmteleidingen ingelegd. De Arnhemseweg moet een herkenbaar onderdeel worden van het hoofdfietsnetwerk. De regionale fietsroute tussen Ede-centrum, Veluwe en Arnhem wordt hiermee versterkt. De school-thuisroutes en woon-werkroutes worden hierdoor ook veiliger en aantrekkelijker.

Door de toegepaste landelijke richtlijnen en de belangrijke fietsfunctie van de weg, krijgen fietsers en auto’s straks voorrang op de zijwegen. Het wegprofiel krijgt een rustigere uitstraling met een fietsvriendelijk profiel. De fietsstroken worden verbreed naar 2 meter en in rood uitgevoerd. De rijbaan wordt daardoor aanzienlijk smaller. Parkeren op de rijbaan kan niet meer. Hiervoor zijn de zijstraten, parkeerplaatsen en oude bushavens die behouden, blijven aangewezen.

Inloopbijeenkomst 19 februari

Tijdens de inloopbijeenkomst voor bewoners op 19 februari jl. konden bewoners kennismaken met de aannemer en werd de fasering van de werkzaamheden gepresenteerd. Deze vindt u ook bovenaan deze pagina onder Documenten. De aannemer zal in de week van 25 februari nog een brief sturen met de informatie en contactgegevens.