Doorfietsroute Ede-Arnhem niet kansrijk

Onderzoek

Doorfietsroute Ede-Arnhem niet kansrijk

Uit onderzoek is gebleken dat een doorfietsroute tussen Ede en Arnhem weinig kansen biedt, omdat het aantal fietsers op deze routes onvoldoende blijkt te zijn.

Planning

Gereed

Een snelle fietsroute/doorfietsroute is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietst u snel en makkelijk van en naar uw bestemming.

De provincie Gelderland heeft als criterium gesteld (voor subsidie) dat doorfietsroutes kansrijk zijn als er minimaal 2.000 fietsers per werkdag op de route fietsen. De afstand voor een doorfietsroute is 10-25 km. Ook is een verbinding tussen woonkernen met meer dan 7.500 inwoners een vereiste. Van drie mogelijke routes is twee weken (voorjaar 2018) geteld hoeveel fietsers er gebruik van maken.

Conclusie
Een doorfietsroute tussen Ede en Arnhem biedt weinig kansen, omdat het aantal fietsers op deze routes onvoldoende blijkt te zijn. Door de hoogteverschillen en een goed alternatief met openbaar vervoer is de verwachting dat het aantal fietsers op de routes ook niet sterk gaan toenemen. Er wordt daarom geen verder onderzoek gedaan naar een van de routes.