Doorfietsroute Ede-Veenendaal (F112)

Infraproject

Doorfietsroute Ede-Veenendaal (F112)

De gemeenten Ede en Veenendaal werken, met steun van de provincie Gelderland, aan een snelle fietsroute/doorfietsroute tussen station Ede-Wageningen en het centrum van Veenendaal.

Planning

Uitvoering deel van de route: september 2019

Een doorfietsroute is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietst u snel en makkelijk van en naar uw bestemming. Hierdoor ontstaat een goed fiets (of e-bike) alternatief voor reizigers tussen Ede en Veenendaal. De doorfietsroutes in Ede hebben een gewenste breedte van 4,5 meter (voor twee richtingen) en worden uitgevoerd in rood asfalt. De breedte is nodig om de hoeveelheid en verscheidenheid fietsers (snel en langzaam) veilig af te wikkelen.

Uitvoering in twee fases
De doorfietsroute, bewegwijzerd onder de naam F112, wordt uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1:
De aanleg van een ontbrekend stuk fietspad, langs de zuidkant van het spoor, tussen station Ede-Wageningen en de Koepelschool. De schetsontwerpen waren in mei 2018 gereed en worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het fietspad loopt achter de bestaande volkstuintjes langs aan de Blokkenweg en achter het park aan de Verlengde Blokkenweg. Bewoners en betrokkenen zijn geïnformeerd. Vanwege de aanleg van de fietsbrug boven op de Soma-tunnel, is de bestaande fietstunnel afgesloten tot en met kerst 2019.

Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. U kunt de app downloaden op uw telefoon. Dat doet u zo:

  • Installeer de ‘KWS App’ (beschikbaar in Google Play Store of iOS App store)
  • Open de KWS App
  • Geef aan of het apparaat locatiegegevens mag opslaan
  • Zoek op “Snelle fietsroute Ede – Veenendaal”
  • Klik op favorieten (als u notificaties wilt ontvangen)
  • Klik uw relatie tot het project aan

Planning uitvoering: september 2019

Fase 2:
Dit deel loopt vanaf de Koepelschool, naar het westen. Via de Frankeneng, Schutterweg (BTA12), Pakhuisweg en het viaduct over de A12, tot aan de gemeentegrens met Veenendaal. Het gaat vooral over een verbreding van de bestaande fietspaden naar 4,5 meter. Het schetsontwerp is gereed en wordt op enkele punten nader uitgewerkt. Bedrijven langs de Frankeneng worden in september 2018 geïnformeerd over de stand van zaken. Bedrijven op BTA12 en bewoners langs de Pakhuisweg worden betrokken bij de uitwerking.

Planning uitvoering: 2020

Tips, ideeën of opmerkingen
Heeft u tips, ideeën of opmerkingen over de Snelle Fietsroute Ede-Veenendaal? Laat het ons weten via het contactformulier. Zet daarbij in het onderwerp ‘doorfietsroute Ede-Veenendaal’.