Doorfietsroute Ede-Wageningen

Infraproject

Doorfietsroute Ede-Wageningen

De gemeenten Ede en Wageningen werken aan plannen om een doorfietsroute te ontwikkelen tussen Ede-Centrum en Wageningen-Centrum.

Wat is een doorfietsroute?

Een doorfietsroute is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietst u snel en makkelijk van en naar uw bestemming. Zo’n fietsroute wordt ook wel Snelle Fietsroute genoemd. Hopelijk laten hierdoor meer mensen de auto staan voor hun reizen tussen Ede en Wageningen.

In 2018 is de route door Bennekom verder uitgewerkt. De opmerkingen die we van inwoners en de verschillende belangengroepen hebben ontvangen, zijn hier in meegenomen. Daar zijn we blij mee. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten in oktober 2018 zijn nog enkele aanpassingen in het voorlopig ontwerp van de route doorgevoerd, zo is de variant met tweerichtingenfietspad tussen Freule van Wassenaerlaan – van Balverenweg vervallen.

De tekening van het aangepaste ontwerp vindt u bovenaan deze pagina.

Tips, ideeën of opmerkingen

Heeft u tips, ideeën of opmerkingen over de doorfietsroute Ede-Wageningen? Laat het ons weten via het contactformulier. Zet daarbij in het onderwerp ‘doorfietsroute’.

Veel gestelde vragen

Tijdens de inloopbijeenkomsten in het najaar van 2018 werden veel vragen gesteld. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en het bijbehorende antwoord.

Hoe kan de fietser naar de WUR?
Er zijn meerdere opties om naar de WUR te fietsen: Kierkamperweg/Kielekampsteeg (deze wordt verbeterd), Droevendaalsesteeg (blijft ongewijzigd) en via de Born Oost (dit is een nieuwe verbinding)

In het centrum zijn nu al veel voetgangers, fietsers en auto’s, hoe gaat de gemeente hiermee om?
Voor de fietsers komt er een extra mogelijkheid om van noord naar zuid te fietsen via de Kerkhoflaan. Dit spreidt de fietsers beter over het centrum. Daarnaast worden er eind oktober camera-observaties uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van deze camera-observaties wordt bekeken of enkele situaties in het centrum aangepast moeten worden.

Tussen Ede en Wageningen kun je als doorgaande fietser ook via de Mansholtlaan/Dreeslaan fietsen, waarom is er gekozen voor de huidige route?
Met de doorfietsroute willen we de fietssituatie verbeteren, voor zowel de huidige fietser als voor de toekomstige fietser. Er is veel lokaal fietsverkeer is van/naar het centrum van Bennekom, van Bennekom naar de scholen in Ede en vice versa. Voor deze fietsers wordt de fietssituatie ook verbeterd: rotondes worden veiliger, fietspaden verbreed en verkeerssituaties worden duidelijker.

Ik heb het ontwerp bekeken, er klopt iets niet en/of ik wil iets veranderd hebben, kan dit nog?
De huidige ontwerpen zijn zogenoemde ‘schetsontwerpen’. De gemeente gaat in november/december aan de slag om deze verder uit te werken naar ‘voorontwerpen’. Die hebben een hoger detailniveau. Als u opmerkingen hierop heeft dan kunt u deze mailen naar info@edefietst.nl o.v.v. doorfietsroute Ede-Wageningen.

Wat is het vervolgproces?
In oktober 2018 waren de inloopbijeenkomsten. Met de input van de bevolking heeft de gemeente de ontwerpen verder uitgewerkt. Deze werden in december 2018 voorgelegd aan de partners: historische vereniging Oud-Bennekom, de Dorpsraad, Fietsersbond, Stichting Bart van Elstplantsoen en de Ondernemersvereniging.

Samen met deze partners gaan we in ontwerpateliers de ontwerpen verder uitwerken. Sinds begin 2019 zijn deze ontwerpen beschikbaar op de website. De ontwerpen zijn toen ook gepresenteerd tijdens inloopbijeenkomsten.