Fietslichtactie

Educatieproject

Fietslichtactie

Fietsen met goede fietsverlichting is belangrijk. Slechts tweederde van de fietsers heeft de fietsverlichting aan.

Planning

Jaarlijks

Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Het wordt vergeten of fietsers zijn gemakzuchtig. Uit onderzoek blijkt dat fietsers met goede verlichting 20% minder kans hebben om het slachtoffer te worden van een ongeval.

Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. Om fietsers bewust te maken van de gevaren van fietsen zonder licht worden er in de gemeente Ede jaarlijks verschillende fietsverlichtingsacties gehouden.

Een team van ‘Light it Up’ deelt op drukke fietspaden gratis fietslampjes uit. Het team gaat met jongeren in gesprek over de gevaren van fietsen zonder licht.