Verbeteren van fietspaden

Infraproject

Verbeteren van fietspaden

Fijn en comfortabel fietsen is belangrijk. Daarom pakken we de fietspaden in de gemeente Ede aan.

Planning

2017 - 2018

Fijn en comfortabel fietsen is belangrijk. Daarom pakken we de fietspaden in de gemeente Ede aan. De Fietsersbond in Ede heeft verbeterpunten voor de fietspaden aangeleverd. Zij maakten foto’s van onder andere hobbels, bobbels, overhangende bermen en gevaarlijke paaltjes.

Deze punten zijn bekeken door de verkeerskundigen van gemeente Ede en worden stapsgewijs opgepakt in verschillende projecten.