Herinrichting Stationsweg

Herinrichting Stationsweg

De stationsweg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen, maar is op dit moment niet geschikt voor fietsers. Daarom gaan we de weg herinrichten en beter maken voor fietsers.

Planning

In september willen we een voorlopig ontwerp voorleggen aan het college van B&W.

De Stationsweg is een belangrijke (fiets)verbinding in Ede. De Stationsweg verbindt station Ede-Wageningen met het centrum van Ede. De weg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen. We verwachten daarom in de toekomst meer fietsers op de Stationsweg.

De plannen

Het station wordt verplaatst en op de locatie van de huidige voetgangerstunnel komt een nieuwe fietstunnel. Zo wordt het mogelijk om via de Stationsweg en de Oude Bennekomseweg naar de Bennekomseweg te fietsen; om daarna door te gaan naar Bennekom en Wageningen.

Fietsvriendelijker maken
De Stationsweg is nu niet geschikt voor meer fietsers. Er wordt te hard gereden, er gebeuren veel (bijna)-ongelukken en er is teveel gemotoriseerd verkeer. Daarom willen we de Stationsweg herinrichten en zo fietsvriendelijker maken.

De omgeving denkt mee

Klankbordgroep

We willen graag dat bewoners en ondernemers met ons meedenken over het nieuwe ontwerp van de Stationsweg. Daarom is er een klankbordgroep samengesteld. Dat is een groep van 15 bewoners en ondernemers van de Stationsweg, Klinkenbergerweg en omgeving. Zij denken met ons mee over het ontwerp voor de Stationsweg.

Op 20 juli kwam de groep voor de tweede keer bij elkaar. Wij presenteerden daar verschillende varianten voor de stationweg. De klankbordgroep beoordeelde deze varianten en had een duidelijke voorkeur voor variant vijf: een fietststraat met autoverkeer in twee richtingen. Met deze variant gaan we als gemeente verder. Een verslag van de laatste bijeenkomst en de varianten vindt u onder het kopje ‘documenten’.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Vermeld in uw aanmelding ook uw adres.

Documenten