Herinrichting Stationsweg

Herinrichting Stationsweg

De stationsweg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen, maar is op dit moment niet geschikt voor fietsers. Daarom gaan we de weg herinrichten en beter maken voor fietsers.

Planning

In september willen we een voorlopig ontwerp voorleggen aan het college van B&W.

De Stationsweg is een belangrijke (fiets)verbinding in Ede. De Stationsweg verbindt station Ede-Wageningen met het centrum van Ede. De weg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen. We verwachten daarom in de toekomst meer fietsers op de Stationsweg.

De plannen

Het station wordt verplaatst en op de locatie van de huidige voetgangerstunnel komt een nieuwe fietstunnel. Zo wordt het mogelijk om via de Stationsweg en de Oude Bennekomseweg naar de Bennekomseweg te fietsen; om daarna door te gaan naar Bennekom en Wageningen.

Fietsvriendelijker maken
De Stationsweg is nu niet geschikt voor meer fietsers. Er wordt te hard gereden, er gebeuren veel (bijna)-ongelukken en er is teveel gemotoriseerd verkeer. Daarom willen we de Stationsweg herinrichten en zo fietsvriendelijker maken.

De omgeving denkt mee

We willen graag dat bewoners en ondernemers met ons meedenken over het nieuwe ontwerp van de Stationsweg.
Uitgangspunten
In de komende maanden gaan we een nieuw ontwerp maken voor de weg. Hierbij hebben we vier vaste uitgangspunten:

  • De nieuwe inrichting van de Stationsweg moet voldoen aan de eisen die de provincie Gelderland stelt aan een ‘snelle fietsroute’. Dit betekent dat we kunnen kiezen voor een fietsstraat, een vrijliggend fietspad of een andere maatregel die fietsers meer ruimte en veiligheid geeft;
  • De maximale snelheid op de Stationsweg gaat van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.
  • Het autoverkeer op de Klinkenbergerweg mag, na de werkzaamheden op de Stationsweg en de Parklaan, niet toenemen.
  • De Stationsweg blijft bereikbaar voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor een nieuw ontwerp van de Stationsweg? Wij horen ze graag. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Vermeld in uw aanmelding ook uw adres.

Klankbordgroep
Tijdens het project bespreken we graag de plannen en ontwikkelingen met een klankbordgroep. Dit is een groep van maximaal 15 personen, die grotere groepen bewoners of ondernemers vertegenwoordigen. Bent u een vertegenwoordiger van een groep bewoners of ondernemers of vertegenwoordigt u een belangenorganisatie? Meld u dan aan voor de klankbordgroep. Vermeld in uw aanmelding:

  • Welke organisatie, of groep bewoners of inwoners u vertegenwoordigt.
  • Wat is het belang van de groep die u vertegenwoordigt? Wat vindt de groep belangrijk?