Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Infraproject

Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Het kruispunt Molenstraat-Commandeursweg in Bennekom wordt verkeersveiliger gemaakt.

Planning

Werkzaamheden gereed

Van september tot en met november 2019 werkte de gemeente Ede aan het kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom. Op het kruispunt is een rotonde met fietsstroken aangelegd. Hiermee de kruising veiliger voor fietsers. Daarnaast verbeterden we de oversteek voor fietsers, voetgangers en auto’s. Ook het groen om het kruispunt is vernieuwd en de verlichting aangepast.

Samen met bewoners

Van te voren hebben direct omwonenden en enkele belangengroepen de plannen ingezien en konden ze hun mening daarover geven.