Meer voorrang voor de fiets

Onderzoek

Meer voorrang voor de fiets

Omdat we als gemeente fietsen belangrijk vinden laten we onderzoek doen naar de fietsvriendelijkheid van kruispunten op de hoofdroutes voor fiets.

Planning

april 2019

Gemeente Ede zet zich in voor de fiets! We willen graag het fietsen veiliger en comfortabeler maken. Voldoende voorrang voor fietsers is een van de onderwerpen die daar bij horen. Daarom hebben we Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de fietsvriendelijkheid van kruispunten op de hoofdroutes voor fiets.

Door dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de maatregelen die nodig zijn om de kruisingen fietsvriendelijker te maken. We verwachten dat het onderzoek in april is afgerond.