Meetfiets

Onderzoek

Meetfiets

Met een meetfietskastje op hun fiets fietsen inwoners van Ede hun dagelijkse routes. De kastjes geven de gemeente informatie over o.a. de luchtkwaliteit en verkeerlawaai

Planning

2019

Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het fietsnetwerk, zodat betere maatregelen kunnen worden getroffen. Daarom krijgen twintig Edenaren in het voorjaar van 2019 een zogenaamd meetfietskastje in bruikleen voor hun dagelijkse routes door de gemeente. Dit zijn speciale kastjes, uitgerust met allerlei sensoren, die op de fietsen worden geplaatst.

Het is de bedoeling dat de deelnemers een aantal weken lang hun normale fietsroutes blijven fietsen. Ondertussen verzamelt het kastje allerlei informatie. Over de kwaliteit van de fietspaden (schokken/hobbel en bobbels, manoeuvres), maar ook over de luchtkwaliteit en verkeerslawaai.

De data zijn deels realtime te volgen en worden opgeslagen in een database. In de volgende stap worden de data omgezet in bruikbare informatie. Deze gebruiken we om de kwaliteit van fietsen in Ede te verbeteren. Aan de hand van de gegevens bepalen we bijvoorbeeld waar we het beste maatregelen kunnen treffen.

Het is de bedoeling de informatie uiteindelijk online aan iedereen beschikbaar te stellen.

Een meetkastje op uw fiets?

Wilt u graag zelf met een meetfietskastje op uw fiets uw dagelijkse routes fietsen? Meld u dan aan voor de komende onderzoeksperiode in maart. U doet dat door een e-mail te sturen naar info@edefietst.nl o.v.v. Meetfiets.

Voor de meetperiode in maart hebben wij in totaal 20 meetkastjes beschikbaar. Bij meer aanmeldingen plannen we mogelijk een extra meetperiode in later in het jaar.