De gemeente heeft plannen om een fietspad aan te leggen dat de wijken Kernhem, Veldhuizen en Peppelensteeg verbindt met de Frankeneng en de Rietkampen. Hierdoor is omfietsen straks niet meer nodig en komen fietsers makkelijker, veiliger en sneller bij hun bestemming.

Aanpassingen

In het ontwerp wordt de fietsroute via Lagewoud (Kernhem) verbonden met enkele bestaande straten en paden in Veldhuizen. Zo ontstaat een betere verbinding met de Koekelse Boslaan en Langekampweg (Peppelensteeg). Hierdoor moeten enkele bestaande fietspaden verbreed worden om het comfort en de veiligheid te vergroten.

De route

Noordelijk deel
De route begint bij Lagewoud in Kernhem. Bij de N224 moet vanaf de verkeerslichten een doorsteek gemaakt worden die aansluit op Grootveld. Voor de locatie van de doorsteek tussen N224 en Grootveld zijn samen met bewoners meerdere routes onderzocht. In december 2018 heeft wethouder De Pater besloten om route C3, langs de speelplaats van het Hofjeshof verder uit te werken. In het document ‘Totstandkoming voorkeurstracé fietspad Veldhuizen’ leest u meer over dit besluit. Het fietspad bij de Geleenhof (verbinding met Veldhuizen en Kernhem) is inmiddels aangelegd.

Waar het Grootveld de Hofbeeklaan kruist moet de route aansluiten op de Munnikenhof. Deze oversteek moet nog nader uitgewerkt worden.

Middelste deel
De route volgt de Munnikenhof en gaat in het verlengde hiervan langs wijkgebouw de Velder over de fietspaden door het park en kruist dan opnieuw de Hofbeeklaan (die loopt in een rondje door Veldhuizen). Daarna volgt de route een deel van de woonerven Zijpendaal en Levendaal en gaat dan via een bestaande, te verbeteren fietsdoorsteek naar het fietspad langs de noordzijde van de Koekeltse Boslaan. Het ontwerp voor dit deel van de fietsroute is afgerond en op 28 november 2018 tijdens een inloopavond gepresenteerd aan bewoners. De tekeningen vindt u bovenaan deze pagina.

In januari werd samen met de doorfietsroute Ede-Veenendaal een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de route door Frankeneng. Een verslag van deze bijeenkomst en de gepresenteerde tekeningen vindt u bovenaan deze pagina.

Zuidelijk deel
Het laatste deel vanaf de Koekeltse Boslaan naar Rietkampen wordt later uitgewerkt.

Samen met bewoners

Een groep van bewoners en belanghebbenden uit Veldhuizen, Kernhem en Peppelensteeg denkt mee over de fietsroute. Ten zuiden van de spoorlijn krijgt de route een vervolg via de Lumierestraat en bestaande paden in Rietkampen. Zodra er meer bekend is over een tunnel, waardoor Frankeneng beter bereikbaar wordt, zal contact worden opgenomen met bedrijven in Frankeneng.

Planning

  • Het deel bij de Geleenhof (verbinding met Veldhuizen met Kernhem) is het fietspad aangelegd.
  • Het middendeel door de groene zone in Veldhuizen tussen Munnikenhof en Koekeltse Boslaan (Peppelensteeg) is onlangs aangelegd door Van Gelder.
  • Het deel tussen Veldhuizen en de nieuwe fietstunnel onder het spoor, dus door het sportgebied Peppelensteeg wordt nu volop aan ontworpen. Uitvoering is naar verwachting tussen 2021 en 2023.