Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

Infraproject

Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

We maken de fietsoversteek aan de Jan. Th. Tooroplaan verkeersveiliger ter hoogte van de Johannes Bosboomlaan en de Oude Kerkweg.

Planning

Start 15 juli 2019

Wat gaat er gebeuren?
Op de kruispunten Jan. Th. Tooroplaan/Oude Kerkweg en Jan. Th. Tooroplaan/Diedenweg wordt in het midden van de rijbaan een middengeleider aangelegd. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers de weg veilig in twee stappen oversteken. Verder passen we de bestaande fietspaden aan en de steile hellingen, waardoor fietsen fijner wordt.

Planning
De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan worden voornamelijk uitgevoerd tijdens de zomervakantie. Hierdoor is de overlast voor schoolgaande kinderen het kleinst. Op maandag 15 juli starten we met de uitvoering. De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan zijn op vrijdag 23 augustus klaar. Van 15 juli tot en met 23 augustus zetten we tussen 07.00 en 17.00 uur verkeersregelaars in. Na de zomervakantie worden de werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden doorgezet. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind september, begin oktober klaar.

Bereikbaarheid
We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken. In de periode van 15 juli tot en met 16 augustus wordt de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de Bennekomseweg – Zandlaan – Frans Halslaan – Willy Brandtlaan en Willem Dreeslaan. Deze route wordt met omleidingsborden aangegeven.

Fietsplan
De werkzaamheden aan de Jan. Th. Tooroplaan zijn onderdeel van het Fietsplan, dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De plannen voor de Jan. Th. Tooroplaan en Emmalaan zijn in samenwerking met bewoners opgesteld. In oktober 2018 is al een informatieavond gehouden over de ontwerpen. Op www.edefietst.nl vindt u meer informatie.

Tooroplaan – huidige situatie

Tooroplaan – met aanpassing