Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

Infraproject

Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

We maakten de fietsoversteek aan de Jan. Th. Tooroplaan verkeersveiliger ter hoogte van de Johannes Bosboomlaan en de Oude Kerkweg.

Planning

Uitgevoerd

Wat gaat er gebeuren?
Op de kruispunten Jan. Th. Tooroplaan/Oude Kerkweg en Jan. Th. Tooroplaan/Diedenweg is in het midden van de rijbaan een middengeleider aangelegd. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers de weg veilig in twee stappen oversteken. Verder pasten we de bestaande fietspaden en de steile hellingen aan, waardoor fietsen fijner wordt.

Fietsplan
De aanpassingen aan de Jan. Th. Tooroplaan waren onderdeel van het Fietsplan, dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De plannen voor de Jan. Th. Tooroplaan en Emmalaan zijn in samenwerking met bewoners opgesteld. In oktober 2018 is al een informatieavond gehouden over de ontwerpen. In de documenten op deze pagina vindt u meer informatie.

Tooroplaan – huidige situatie

Tooroplaan – met aanpassing