Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

Infraproject

Veilige fietsoversteek Jan. Th. Tooroplaan

We willen de fietsoversteek aan de Jan. Th. Tooroplaan verkeersveiliger maken ter hoogte van de Johannes Bosboomlaan en de Oude Kerkweg.

Planning

2019: uitvoering

Daarnaast willen we de fietspaden op de Jan. Th. Tooroplaan verbeteren. We hebben veel reacties ontvangen over de onveilige oversteek en willen daarom kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Informatieavond

In april 2018 was er een informatie- en werkavond over de aanpassingen van de Tooroplaan-Emmalaan in Ede. Inwoners en instanties dachten mee over de verbetering van de verkeerssituatie. Probleem is dat de fietspaden smal zijn en de voetpaden hoger zijn aangelegd; dit is niet comfortabel en niet veilig bij drukte en uitwijken van fietsers. Verder Kwam tijdens de avond naar voren dat de oversteekbaarheid van de Tooroplaan ter phoogte van de Oude Kerkweg en de Diedenweg te wensen overlaat. Daarbij is geconstateerd dat de verkeersintensiteit en rijsnelheid van autoverkeer op de Tooroplaan aan de hoge kant is.

Aanpassingen
In 2019 worden veilige oversteekvoorzieningen aangebracht in de vorm van middengeleiders bij de Oude Kerkweg en de Diedenweg. Hierdoor kan in twee keer overgestoken worden. Ook neemt de rijsnelheid van autoverkeer naar verwachting af.
Daarnaast worden de fietspaden en voetpaden op één hoogte gebracht, zodat het comfort en de verkeersveiligheid verbeteren. De bestaande bomen blijven gehandhaafd.
Tot slot worden de inritten naar de zijstraten aangepast, zodat het veiliger en comfortabeler is over te steken voor fietsers en scootmobielen.

Tooroplaan – huidige situatie

Tooroplaan – met aanpassing