Veiliger maken Molenstraat in Ede

Infraproject

Veiliger maken Molenstraat in Ede

De Molenstraat in Ede is een drukke fietsroute die de wijk Veldhuizen verbindt met Ede-centrum. Gebruikers en omwonenden ervaren de straat als onveilig. Daarom wordt de straat veiliger voor fietsers en scootmobielers.

Planning

Schetsontwerpen gereed: najaar 2018 Uitvoering: 2019

De Molenstraat verbindt onder meer de wijk Veldhuizen met Ede-centrum en is een drukke fietsroute. Ook is het een belangrijke invalsweg voor autoverkeer en rijden er stadsbussen.

De Molenstraat scoort met 19 ongevallen in de periode 2014-2016 slecht qua verkeersveiligheid. Gebruikers en omwonenden ervaren de straat ook als onveilig. Dat zit hem onder meer in het fietscomfort op de straat. De verhoogde randen bij de zijstraten zorgen ervoor dat overstekende fietsers, maar ook scootmobielers, behalve op het naderend verkeer ook op moeten letten dat ze niet vallen.

Bovendien kruist de bus bij verschillende haltes het fietspad, waarbij het risico bestaat dat de fietser door de chauffeurs niet op tijd wordt gezien. Daarom worden de bushaltes aangepast, zodat de bus niet meer de fietsers hoeft te kruizen. Het conflict tussen fietsers en halterende bussen wordt daarmee opgelost. Deze aanpassing met de bus op de rijbaan leidt ook naar verwachting tot lagere rijsnelheid van het autoverkeer, omdat deze achter de bus moet blijven. Bij de halte Evertsenstraat stopt de bus al op de rijbaan.

Verder worden een aantal inritten aangepast zodat het comfort en veiligheid voor overstekende fietsers en scootmobielers verbetert.