Veiliger maken Molenstraat in Ede

Infraproject

Veiliger maken Molenstraat in Ede

De Molenstraat in Ede is een drukke fietsroute die de wijk Veldhuizen verbindt met Ede-centrum. Gebruikers en omwonenden ervaarden de straat als onveilig. Daarom maakten we de straat veiliger voor fietsers en scootmobielers.

Planning

Uitgevoerd

In september 2019 startten we met werkzaamheden aan de Molenstraat in Ede. De bushaltes bij de Schaapsweg en bij Cultura zijn aangepast. We vergroten hiermee de verkeersveiligheid voor fietsers. Daarnaast is het comfort voor de fietsers van een aantal zijstraten in de Molenstraat aangepast. De werkzaamheden zijn eind september afgerond.

Waarom?

De Molenstraat verbindt onder meer de wijk Veldhuizen met Ede-centrum en is een drukke fietsroute. Ook is het een belangrijke invalsweg voor autoverkeer en rijden er stadsbussen. De Molenstraat scoorde met 19 ongevallen in de periode 2014-2016 slecht qua verkeersveiligheid. Gebruikers en omwonenden ervaarden de straat ook als onveilig. Dat zat hem onder meer in het fietscomfort op de straat. De verhoogde randen bij de zijstraten zorgden ervoor dat overstekende fietsers en scootmobielers, behalve op het naderend verkeer ook moeten er op moesten letten dat ze niet vallen.

Bovendien kruiste de bus bij verschillende haltes het fietspad, waarbij het risico bestond dat de chauffeurs de fietsers niet op tijd zagen. Daarom zijn de bushaltes aangepast, zodat de bus niet meer de fietsers hoeft te kruisen. Het conflict tussen fietsers en halterende bussen is daarmee opgelost. Deze aanpassing met de bus op de rijbaan leidt ook naar verwachting tot lagere rijsnelheid van het autoverkeer, omdat deze achter de bus moet blijven. Bij de halte Evertsenstraat stopte de bus al op de rijbaan.