Veiliger maken rotondes Stadspoort

Infraproject

Veiliger maken rotondes Stadspoort

We gaan de rotondes bij de Stadspoort veiliger maken voor fietsers en ander verkeer en de vebinding tussen de Maandereng en Rietkampen verbeteren.

Bij de rotondes bij het winkelcentrum Stadspoort komen de belangrijkste fietsroutes uit Maandereng en Rietkampen bij elkaar. De routes sluiten niet goed aan op de rotondes, waardoor de verbinding tussen de Maandereng en de Rietkampen niet goed is. Daarnaast zijn er vanuit bewoners meldingen gekomen van onveilige situaties en gebeurde er een aantal ongelukken rondom de rotondes.

Buurtbewoners gaven in 2017 en 2018 via informatieavonden aan dat er feitelijke en beleefde verkeersonveiligheid bestaat rondom de twee rotondes van de Stadspoort. Dit komt door het rijgedrag van zowel automobilisten als fietsers. Er wordt bijvoorbeeld gefietst op een manier die niet toegestaan is of gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Op basis van het Fietsplanproject ‘Onderzoek verkeersveiligheid rotondes Stadspoort’ en bewonersparticipatie, is er in 2018 een rapportage opgeleverd. Ook is er een pakket van mogelijke maatregelen opgesteld.

Doel van de aanpassingen

In het Fietsplan is geld vrijgemaakt om deze maatregelen uit te voeren. Het doel van de aanpassingen is:
de fietsverbinding Rietkampen en Maandereng verbeteren en;
de verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer rondom de rotondes verhogen.

De benoemde mogelijke maatregelen bij het onderzoek uit 2018 zijn uitgewerkt tot twee schetsontwerpen (zie bijlagen).

Aanpassingen per rotonde

De aanpassingen, zoals nu zijn gepland, per rotonde.

Rondom rotonde Willy Brandtlaan:
1 – Terugbrengen van rode fietsstroken op Laan der Verenigde Naties tussen rotonde en bioscoop.
2 – Bushaltes Laan der Verenigde Naties en Stadspoort met elkaar combineren en de fietsoversteek duidelijker maken.
3 – Fietspad Singelpad doortrekken tot de parkeerplaats bij de Jumbo. Dit in samenwerking met burgerinitiatief ‘Parijse Plein’.

Rondom rotonde Frans Halslaan:
4 – De aansluiting van de Rembrandtlaan smaller maken, de uitstraling geven van een 30-kilometerweg, het aanleggen van prettigere bochten.
5 – Bocht voor fietsers geleidelijker maken bij het fietspad aan de oostzijde (Frans Halslaan) van de rotonde.
6 – De bocht op de autorijbaan bij de aansluiting van de Rubenslaan zo aanpassen dat het lastiger is om de bocht af te snijden.
7 – Aanpassingen aan het parkeerterrein bij de AH en aan uitrit daarvan. De rijrichting van het terrein passen we aan en de uitrit wordt duidelijker zichtbaar.

Het is de bedoeling dat de uitvoering van de aanpassingen gebeurt in het vierde kwartaal van 2020.