Veiligheid scootmobielers op fietspaden

Onderzoek

Veiligheid scootmobielers op fietspaden

De verkeersveiligheid voor scootmobielers op fietspaden wordt soms als onveilig ervaren. We hebben scootmobiel-gebruikers gevraagd naar hun ervaringen.

Planning

Onderzoek is afgerond

De verkeersveiligheid voor scootmobielers op fietspaden wordt soms als onveilig ervaren. Deze verkeersveiligheid willen we verhogen en meenemen in toekomstige ontwikkelingen waar dat mogelijk/nodig is. Scootmobielers mogen zowel op de weg, het fietspad als het voetpad.

In samenwerking met de Gehandicapten Raad Ede (GRE) is een korte online vragenlijst opgesteld voor scootmobiel-gebruikers over hun mening over (verhoogde) fietspaden. De enquête heeft drie weken open gestaan voor reacties.

Uitkomsten
In totaal hebben 66 personen de enquête ingevuld. Veel voorkomende reacties zijn:

  • De verhoogde fietspaden zijn te smal om scootmobielen in te halen met de fiets of om op te stellen voor oversteken.
  • De verhoging is te steil om met een scootmobiel schuin op of af te gaan. Dit geeft kantelgevaar. Dwars erop gaan geeft een onprettige klap, en vormt een belemmering voor het van achter komende verkeer.

De oplossingsvoorkeuren zijn:

  • Bredere fietspaden op gelijk niveau als de rijbaan.
  • Ophoging meer geleidelijk maken.
  • Verlagen ter hoogte van zijwegen, oversteekpunten en inritten.

De respondenten geven vooral de voorkeur aan het breder maken van de fietspaden maken door deze op gelijk niveau te brengen met de rijbaan of het trottoir. Omdat de scootmobieler zich als voetganger of fietser mag gedragen in het verkeer, is het logisch om het verhoogde fietspad op gelijk niveau te brengen met het trottoir. Dit is ook verkeersveiliger dan met de rijbaan. De problemen met (te) schuine hellingen worden aangepakt door de verhoogde fietspaden te verlagen tot het niveau van de rijbaan ter hoogte van zijwegen, oversteekpunten en inritten.

Tips, ideeën of opmerkingen
Heeft u tips, ideeën of opmerkingen over het onderzoek Stadspoort Rotondes? Laat het ons weten via het contactformulier. Zet daarbij in het onderwerp ‘Stadspoort Rotondes’.