Projecten

Noord-Zuidroute door Veldhuizen in Ede

Infraproject

Noord-Zuidroute door Veldhuizen in Ede

De gemeente gaat een fietspad aanleggen dat de wijken Kernhem, Veldhuizen en Peppelensteeg verbindt met de Frankeneng en de Rietkampen.

Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Infraproject

Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Het kruispunt Molenstraat-Commandeursweg in Bennekom wordt verkeersveiliger gemaakt.

Fietsen in Ede Centrum

Infraproject

Fietsen in Ede Centrum

Vanaf januari 2019 worden de regels voor fietsen in het centrum van Ede eenvoudiger. Dan mag er bijvoorbeeld altijd door Achterdoelen en Wiek gefietst worden. Daar staat tegenover dat op bijvoorbeeld de Grotestraat en Maandereind helemaal niet meer gefietst mag worden.

Veiliger maken Molenstraat in Ede

Infraproject

Veiliger maken Molenstraat in Ede

De Molenstraat in Ede is een drukke fietsroute die de wijk Veldhuizen verbindt met Ede-centrum. Gebruikers en omwonenden ervaarden de straat als onveilig. Daarom maakten we de straat veiliger voor fietsers en scootmobielers.

Fietspad Griftweg

Infraproject

Fietspad Griftweg

Het deel van de Griftweg ten westen van de Rondweg Veenendaal wordt aangepast. Op de plek van de huidige rijbaan wordt een vrijliggend tweerichtingenfietspad gerealiseerd.

Meer voorrang voor de fiets

Onderzoek

Meer voorrang voor de fiets

Omdat we als gemeente fietsen belangrijk vinden laten we onderzoek doen naar de fietsvriendelijkheid van kruispunten op de hoofdroutes voor fiets.