Projecten

Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Infraproject

Kruispunt Molenstraat – Commandeursweg in Bennekom

Het kruispunt Molenstraat-Commandeursweg in Bennekom wordt verkeersveiliger gemaakt.

Fietsen in Ede Centrum

Infraproject

Fietsen in Ede Centrum

Vanaf januari 2019 worden de regels voor fietsen in het centrum van Ede eenvoudiger. Dan mag er bijvoorbeeld altijd door Achterdoelen en Wiek gefietst worden. Daar staat tegenover dat op bijvoorbeeld de Grotestraat en Maandereind helemaal niet meer gefietst mag worden.

Veiliger maken Molenstraat in Ede

Infraproject

Veiliger maken Molenstraat in Ede

De Molenstraat in Ede is een drukke fietsroute die de wijk Veldhuizen verbindt met Ede-centrum. Gebruikers en omwonenden ervaren de straat als onveilig. Daarom wordt de straat veiliger voor fietsers en scootmobielers.

Fietspad Griftweg

Infraproject

Fietspad Griftweg

Het deel van de Griftweg ten westen van de Rondweg Veenendaal wordt aangepast. Op de plek van de huidige rijbaan wordt een vrijliggend tweerichtingenfietspad gerealiseerd.

Meer voorrang voor de fiets

Onderzoek

Meer voorrang voor de fiets

Omdat we als gemeente fietsen belangrijk vinden laten we onderzoek doen naar de fietsvriendelijkheid van kruispunten op de hoofdroutes voor fiets.

Meetfiets

Onderzoek

Meetfiets

Met een meetfietskastje op hun fiets fietsen inwoners van Ede hun dagelijkse routes. De kastjes geven de gemeente informatie over o.a. de luchtkwaliteit en verkeerlawaai